icon gallery

Velkommen til Automatiseringsnettverket i Midt-Norge

Automatiseringsnettverket er en samarbeidsarena som skal bidra til å styrke midtnorsk industris konkurransekraft gjennom økt bruk av automatisering

Les mer om oss her

Bedriftsbesøk hos Moelven Van Severen

vanSeveren Sagbruket Moelven Van Severen er ett av Moelven Woods kombibruk med både sagbruk og høvleri.

De er lokalisert i Namsos, og sammen med bedriften Nexans, er det nå to nye medlemsbedrifter i nettverket som representerer Namdalen.

Moelven Van Severen produserer i hovedsak bordkledning, byggtre (konstruksjonsvirke), rekker, lekter og har egen etterbehandlingsstasjon for både grunning og overflatebehandling med hovedstrøk. Sagbruket sluker 50m3 tømmer i timen og har egen teknisk avdeling med både mekanikere, elektrikere og automatiker.Systemet LINCK utnytter stokkene fullt ut Bedriften har utviklet seg i takt med næringen og prosessene kjøres ved hjelp av skjermbaserte styringer og sammenbygde sikkerhets PLSer, forteller teknisk sjef Birger Bergmann. Vi benytter Siemes S7 315Fmed failsafe funksjon, disse har muligheter for sikkerhetskrets, med nødstoppsignalene inn på PLS. Produksjonsrapporteringen tar REMA Control sagbrukssys seg av, og ved hjelp av ulike grensesnitt kommuniserer fabrikken vår godt fortsetter Bergmann. Våre utfordringer videre er som fabrikker flest, oppgradering av eldre maskiner og utstyr. Vi er heldige og har ryddige og romslige tavlerom, dette gjør det enklere å ønske utviklingen velkommen. Det å se prosess og automatisering som en helhet er også noe vi har fokus på avrunder Bergmann.