icon gallery

Velkommen til Automatiseringsnettverket i Midt-Norge

Automatiseringsnettverket er en samarbeidsarena som skal bidra til å styrke midtnorsk industris konkurransekraft gjennom økt bruk av automatisering

Les mer om oss her

Bedriftsbesøk hos Sandvik Teeness AS

SilentToolsSandvik Teeness er lokalisert i flotte lokaler på Ranheim. Bedriften har 116 ansatte og produserer vibrasjonsdempede verktøy med verdensmarkedet som kundeområde.

98 % av vår produksjon går til utlandet, mest oversjøiske kunder forteller prosessutviklingsingeniør, Olav Bjørngaard.

Dempet verktøy, eller Silent Tools er etterspurt vare for mange typer mekanisk industri, dette til operasjoner innen eksempelvis dreiing, boring og fresing. Oljeindustrien har også etter hvert blitt store kunder hos oss, skyter prosessutviklingsingeniør, Kåre Valvåg inn. Verktøyene maskineres fra stål i over 30 CNC maskiner av ulike fabrikata.

Hver CNC maskin er høyt automatisert, men det er på etterbehandling og montasje vi kan ha noe å hente forteller Valvåg. Teeness har gode erfaringer innen samarbeid med FoU miljøet, satsingen på FoU har gitt en stor generisk vekst og gode økonomiske resultater. FoU-andelen er omkring 10-12 % av omsetningen, og det spennende nå er et prosjekt som har fokus på å finne en lønnsom automatiseringsløsning innen lavvolumproduksjon.Silent Tools Montasje Her har vi sammen med Kongsberg Automotive og Sintef Raufoss Manufacturing kjørt i gang et forskningsprosjekt med støtte fra Forskningsrådet. SINTEF er samarbeidspartner, og prosjektet har fått navnet "KUPP" (Kundetilpassede produkter med samarbeidende autonome produksjonsceller). Når det gjelder implementering av automasjonsprosjektet (resultatet av KUPP), så står vi for implementering og idriftsettelse selv. Dette av flere grunner, men den viktigste er at vi skal ha full kontroll med den. Dette ikke på grunn av vedlikehold, men montasjecellen skal være fleksibel og rekonfigurerbar, slik at vi selv skal kunne evne å gjøre tilpasninger og endringer underveis, avrunder Valvåg.Stama Automatiseringsnettverket kommer med mer info etter hvert som prosjektet skrider frem.