icon gallery

Velkommen til Automatiseringsnettverket i Midt-Norge

Automatiseringsnettverket er en samarbeidsarena som skal bidra til å styrke midtnorsk industris konkurransekraft gjennom økt bruk av automatisering

Les mer om oss her

Ny medlemsbedrift fra Namsos

Vendehjul for kabel

Nexans er en av verdens ledende kabelprodusenter med energi som ett av sine kjerneområder. De tilbyr et omfattende sortiment av kabler og kablingsløsninger. Konsernet er også en global aktør innenfor kraftoverføring og -distribusjon. Nexans henvender seg til et bredt spekter av markedssegmenter: fra kraft - og telekommunikasjonsnettverk til energiressurser, eksempelvis: vindturbiner, solenergi, olje og gass, gruvedrift, samt transport (skipsbygging, luft- og romfart, bilindustri, automasjon, jernbane osv.)

 

 

 

 

 

 


Nexans Namsos produserer mellomspent kabel, i et moderne og høyt automatisert fabrikklokale lokalisert på industriområdet utenfor sentrum. Fabrikken med ca 80 ansatte, har mye avansert utstyr fra kjente leverandører. Noen automatiseringstjenester blir kjøpt, men de er selvforsynt med kompetanse på blant annet programmering av styringssystemer.

Snoing av kabel

Vi ønsker Nexans Namsos varmt velkommen som medlemsbedrift!

sluttprøving