icon gallery

Velkommen til Automatiseringsnettverket i Midt-Norge

Automatiseringsnettverket er en samarbeidsarena som skal bidra til å styrke midtnorsk industris konkurransekraft gjennom økt bruk av automatisering

Les mer om oss her

Seminar hos Tine Verdal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I samarbeid med Ifea arrangerte Automatiseringsnettverket seminar/bedriftsbesøk hos Tine Verdal. Bedriften har de siste årene utvidet produksjonen og bygd ut lokalitetene, og produserer nå ost, smør og tørrmelkspulver. Prosessingeniør Jan Ola Claesson ga oss en smak av hvordan et samarbeid mellom produksjonsprosessen og forretningssystemet kan fungere, basert på MES (manufacturing Execution System). MES gjør det mulig å gjøre de riktige valg i produksjon, rapportering og kvalitetssikring.

Tine Verdal har lykkes med bruk av roboter i produksjonen, og har fire stykker i drift. Robotcellene har for oss vært suverene med tanke på effektivitet og tunge belastende løft, forteller vedlikeholdsleder Bjørnar Håpnes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En viktig suksessfaktor for vårt anlegg er eierskapet i prosessen forteller teknisk leder Rune Frøseth. Vi har vært faglig delaktige fra studie-, innkjøp-, bygging-, dokumentasjon-  til drifts-fasen. Mange bedrifter kjøper slik kompetanse mer direkte uten å involvere seg tilstrekkelig underveis. Det er klart at dette har kostet mens det står på, men vi er sikre på at dette tjener vi på nå i den daglige driften avslutter Frøseth.

Bedriftsbesøket avsluttet med en solid omvisning. Etterpå var det duket for «trøndertapas» og hyggelig samvær på Stiklestad Hotell.