Example of Category Blog layout (FAQs/General category)

FRA TØMMERSTOKK TIL FERDIG HUS

Skrevet av Jonas Hagerup.

Ifea Region Midt-Norge sammen med Automatiseringsnettverket i Midt-Norge inviterer til industriseminar om den viktige verdikjeden fra skogen til produkter i hverdagen,
den 14. september 2017

FRA TØMMERSTOKK TIL FERDIG HUS med spesiell oppmerksomhet på automatisering i de ulike deler av verdikjeden.
Vi besøker sagbruket til Kjeldstad Trelast i Selbu og ferdighusprodusenten Selbu Hus.

Industriseminaret starter med et innlegg fra skogeierorganisasjonen Allskog.

Vi setter opp buss fra og til Trondheim med avtalte stoppesteder på veien til Selbu.

Det er også fullt mulig å møte opp direkte hos Kjeldstad i Selbu.

 

Foreløpig program:

Kl. 0830 Bussavgang fra Trondheim via Scandic Hell

Kl. 1000 Ankomst til Kjeldstad Trelast i Selbu

Kl. 1015 Velkommen ved styreleder for Ifea Region Midt Norge, Jørn Jensen

 

Kl. 1030 Verdikjeden fra Skogen, v/Ole Hartvig Bakke, Allskog

Kl. 1100 Informasjon, omvisning og lunsj v/Kjeldstad Trelast AS

Kl. 1330 Informasjon og omvisning ved Selbu Hus AS

Kl. 1530 Informasjon og omvisning v/Jan Erik Steen og middag ved Norsk Radio og Fjernsynsmuseum i Selbu

Kl. 1800 Retur til Trondheim med buss, via Scandic Hell.

 

Påmelding kommer. Følg med i din epost, eller ta kontakt med oss.