Lenker

FoU miljø

Høyskolen i Sør-Trøndelag (HiST) har vel 7000 studenter og 700 ansatte. Høyskolen er en av de største statlige høyskolene i Norge, med en lang rekke profesjonsrettete studier. De tilbyr en studieretning innen Automatiseringsteknikk og planlegger oppstart av en ny studieretning innen industriell instrumentering i 2011.
NTNU har hovedansvar for den teknologiske utdanningen i Norge. Universitetet har ca 20.000 studenter fordelt på 7 fakulteter og 53 institutter, og ca halvparten av studentene studerer teknisk-naturvitenskapelige fag. Institutt for produktutvikling og produksjon, samt institutt for teknisk kybernetikk tilbyr emner og spesialiseringer innen automatisering.
SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon med 2123 ansatte. To institutt ved SINTEF driver med aktivitet knyttet til automatisering: SINTEF IKT og SINTEF teknologi og samfunn. SINTEF IKT leverer forskningsbasert kompetanse, tjenester og produkter innen områdene mikroteknologi, informasjonssystemer, beregningsorientert programvare, sikkerhet og sårbarhet samt kommunikasjons- og programvareteknologi. SINTEF Teknologi og samfunn utvikler teknologi og kunnskap for å øke verdiskapingen i samfunnet. De søker en helhetlig forståelse av menneske, teknologi, organisasjon og økonomi.
NCE Raufoss skal bygge et helhetlig senter for analyser, testing og verifikasjon av både produkter, tilvirkningsprosesser og automatiserte produksjonssystemer. Dette skal inneholde virtuelle modeller for simulering og visualisering, fysiske analyser og tester samt prototyper og pilotproduksjon. NCE Raufoss er et betydningsfullt senter for dette til nytte for vareproduserende industri både nasjonalt og internasjonalt.
Gemini-senteret ble etablert in april 2007 av NTNU og SINTEF. Senteret har som mål å bygge opp betydelige forskermiljø med høyere kvalitet enn de ulike partnerne har kunnet gjøre på egen hånd. De har spisskompetanse innen modellering, styring og design av avanserte roboter og automatiseringssystemer. 
 

Foreninger/Organisasjoner

Automatiseringsportalen automatisering.org er en forlenget arm for fagtidsskriftet Automatisering. Portalen publiserer bransjenyheter og fungerer som arkiv for artikler fra fagtidsskriftet. Opplæringsserier samles for eksempel i "AutomatiseringsAkademiet", hvor det blant annet er kategorier for måleteknikk, sensorer, reguleringsventiler, kommunikasjon og datafangst. I tillegg finnes en omfattende leverandørguide og nyttige linker til foreninger.

Norsk Forening for Automatisering ble stiftet allerede i 1958 og er det viktigste forum for automatisering og industriell IT i Norge. NFA har som formål å fremme samarbeid mellom norske fagmiljøer, være et talerør for faget, bidra til kompetanseheving og styrke det norske fagmiljøets internasjonale kontakt og innflytelse.

 IFEA, vår samarbeidspartner: http://www.ifea.no/