Om Oss

Automatiseringsnettverket er en samarbeidsarena som bidrar til å styrke midtnorsk industris konkurransekraft gjennom økt bruk av automatisering.

Formål:

 • Utvikle en industriell samarbeidsarena for robotteknikk og automatisering
 • Styrke industriens internasjonale konkurranseevne ved produktivitetsvekst gjennom økt bruk av nye automatiseringsløsninger

Hovedaktiviteter:

 • Bidra til innovasjons- og utviklingsprosjekter
 • Entreprenørskap, bedriftsinterne prosjekter, samarbeidsprosjekter og bransjeovergripende prosjekter
 • Erfaringsutveksling og læring
 • Etablere en felles arena og nye møteplasser for erfaringsutveksling, bransjeovergripende samarbeid og kunnskapsdeling.
 • Arrangere fagseminarer og studieturer Kurs og kompetansehevende tiltak, øke kontakten mellom industri og FoU aktører
 • Rekruttering og synliggjøring.
 • Øke barn og ungdoms interesse for automasjon og realfag.
 • Jobbe for etablering av robotsenter

Hvem passer nettverket for?

 • Alle bedrifter som har et automatiseringsbehov eller automatiseringsutfordringer
 • Leverandører av automatiseringsløsninger/tjenester
 • FoU aktører og opplæringsinstitusjoner med aktivitet og interesse innenfor automatisering

Hva kan din bedrift oppnå?

 • Hjelp til å finne muligheter for delfinansiering av utviklingsaktiviteter
 • Nettverksbygging
 • Erfarings- og kompetanseutveksling
 • Styrking av utdanningsnivå og rekrutteringsgrunnlag
 • Synliggjøring av kompetansebehov på tvers av bedrifter

Ta kontakt med oss om det er noe du lurer på eller ser at dette er noe for deg/din bedrift!