Prosjekter

Nettverket har generert hjelp og støtte til mange av "våre" bedrifter. Dette kan eksempelvis bestå i tips og ideer til forhandlere, valg av løsninger eller en konkret kobling mellom bedrift og eksempelvis SINFEF for utarbeidelse av prosjektløsninger.

alt

 

 

 

 

 

 

Er du i din bedrift nyskjerrige på mulingetene omkring støtte og hjelp til automatiseringsrettede utvilkingsaktiviteter og prosjekter, nøl ikke med å ta kontakt med oss i nettverket.