icon gallery

Velkommen til Automatiseringsnettverket i Midt-Norge

Automatiseringsnettverket er en samarbeidsarena som skal bidra til å styrke midtnorsk industris konkurransekraft gjennom økt bruk av automatisering

Les mer om oss her

Seminar hos Tine Verdal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I samarbeid med Ifea arrangerte Automatiseringsnettverket seminar/bedriftsbesøk hos Tine Verdal. Bedriften har de siste årene utvidet produksjonen og bygd ut lokalitetene, og produserer nå ost, smør og tørrmelkspulver. Prosessingeniør Jan Ola Claesson ga oss en smak av hvordan et samarbeid mellom produksjonsprosessen og forretningssystemet kan fungere, basert på MES (manufacturing Execution System). MES gjør det mulig å gjøre de riktige valg i produksjon, rapportering og kvalitetssikring.

Tine Verdal har lykkes med bruk av roboter i produksjonen, og har fire stykker i drift. Robotcellene har for oss vært suverene med tanke på effektivitet og tunge belastende løft, forteller vedlikeholdsleder Bjørnar Håpnes.