icon gallery

Velkommen til Automatiseringsnettverket i Midt-Norge

Automatiseringsnettverket er en samarbeidsarena som skal bidra til å styrke midtnorsk industris konkurransekraft gjennom økt bruk av automatisering

Les mer om oss her

Kurs i regulering av motordrifter

Vår samarbeidspartner, IFEA region midt inviterer til kurs i "regulerte motordrifter".

 

Kurset vil ta for seg prosjektering og anvendelse av regulerte motordrifter, og gi en grundig innføring i hvilke muligheter som finnes, eventuelle fordeler og ulemper, samt mulige fallgruver. Kurset dekker et bredt spekter av temaer rundt elektriske motordrifter, så som tilgjengelig teknologi og løsninger, grunnleggende kriterier for dimensjonering og valg av utstyr, samt også utstyr for Ex-områder. Kurset er både teoretisk og praktisk orientert, og har som målsetting at deltakerne skal kunne velge riktig løsning til en gitt anvendelse.

 

Kurset finner sted i Trondheim i september, info om kuset og påmeldingsmuligheter finner du her: http://www.ifea.no/aktivitetskalender/?id=322&tab=omtale

 

Bedriftsbesøk hos Sandvik Teeness

Sandvik Teeness på Ranheim produserer vibrasjonsdempede verktøy, såkalte "silent tools". Ca 690 forskjellige artikler er i sortimentet. 130 ansatte produserer skjærehoder og freseadaptere i svært flotte lokaler. Disse verktøyene benyttes i flyindustrien, i olje og gassindustrien til ventilproduksjon. Silent tools, gjerne oljefylte, er uovertruffent der noe skal maskineres, materialene er vanskelige og gjerne har lange overheng. Bedriften er også spesiell i sin måte å satse på automatiserte løsninger, selv om de har småserieproduksjon. At de pløyer 10-12% tilbake til utvikling gir dem muligheter til å være innovative og greie det meste selv. Automatiseringsnettverket var heldige i sitt besøk, og fikk en runde i bedriftens kreative rom, "Pæra". Der gjennomførte vi en workshop med fokus på nettverkets fremtid, og hva vi skal drive med. "Pære-effekten" var stor og vi har fått mange kreative ønsker. Mer om dette etter styringsgruppas møte første halvdel av 2016​