icon gallery

Velkommen til Automatiseringsnettverket i Midt-Norge

Automatiseringsnettverket er en samarbeidsarena som skal bidra til å styrke midtnorsk industris konkurransekraft gjennom økt bruk av automatisering

Les mer om oss her

Bedriftsbesøk hos Produsentpakkeriet Trøndelag AS (PPT)

PPT er en pakkeribedrift etablert med hensikt å samle all pakking og kompetanse av poteter og grønnsaker i et stort og sentralt pakkeri. I 2007 åpnet bedriften i nye lokaler på Frosta et av de mest moderne anleggene i Europa. Anlegget er en blanding av nytt og gammelt utstyr, med hovedvekt av utstyr fra den danske leverandøren Scanstore.

Stjørdal-roboter knuser kineserne

Adresseavisen skriver lørdag 3. juli 2010 at Microplast vant en viktig leveranse til Glen Dimplex i konkurranse med kinesiske selskap. Automatiseringsnettverket i Midt-Norge blir nevnt som et viktig redskap for å øke konkurransekraften hos bedrifter som er mer eller mindre avhengige av automatisering i sin produksjon.

Lenke til nyhetssak