icon gallery

Velkommen til Automatiseringsnettverket i Midt-Norge

Automatiseringsnettverket er en samarbeidsarena som skal bidra til å styrke midtnorsk industris konkurransekraft gjennom økt bruk av automatisering

Les mer om oss her

Seminar hos Nidar AS

Arena Automasjon inviterte 23/6-10 til et seminar hos Nidar AS i Trondheim hvor over 25 deltakere fra næringslivet i Midt Norge møtte opp. Styringsgruppeleder Einar Hjorthol innledet seminaret med å snakke om veien videre for nettverket og om vår målsetting om å etablere en samarbeidsarena som skal bidra til å styrke midtnorsk industris konkurransekraft gjennom økt bruk av automatisering.