icon gallery

Velkommen til Automatiseringsnettverket i Midt-Norge

Automatiseringsnettverket er en samarbeidsarena som skal bidra til å styrke midtnorsk industris konkurransekraft gjennom økt bruk av automatisering

Les mer om oss her

Ny medlemsbedrift - Wago Norge

l wago rgb jpg xxWAGO er oppfinneren av fjærklemmeteknologien, og vi har nå levert mer enn 20 mrd. rekkeklemmer med fjær. Denne teknologien ble tidlig tatt i bruk hvor det var vibrasjoner til stede og hvor det var opplagt at andre forbindelser kunne løsne. Med dagens krav til oppetid for elektro og styresystemer gleder vi oss over en klar overgang til fjærteknologi i alle industrigrener. WAGO har stor suksess i Norge med innstikklemmer og koblingsklemmer, men vi ønsker også å vise resten av produktomfanget fra WAGO. Ikke minst er automatisering blitt et meget viktig segment for oss, med store leveranser til skipsindustri og offshore. WAGO har distriktskontor for Midt- og Nord-Norge på Hammerberget i Leksvik, ta gjerne kontakt med Tor Erik for en «WAGO prat!»

Miniseminar hos Autronica

20141013 150526Autronica Fire and Security (AFS) har vært lokalisert i Trondheim siden 1957. 450 ansatte arbeider nå i sentrale lokaler på Lade, der produseres det brannvarslingsutstyr i et assortert utvalg. Automatiseringsgraden er høy, og målene saftige forteller avdelingsleder Arild
Hassel.

Autronica har de siste årene hatt mange suksessfulle prosjekter i samarbeid med ingeniørstudenter fra HiST, der fabrikasjonsutstyret er blitt ombygd og fullautomatisert. Et av de videre målene handler nettopp om dette, i utviklingen av den nye generasjonen detektorer er målet at disse produseres her i Trondheim, "uten menneskehånd" i en prosess så fullautomatisert som mulig.

20141013 150800Bedriften har også et fruktbart samarbeid med SiNTEF kalt PARABEL. Der er målsettingen økt omsetning, reduserte produksjonskostnader og ikke minst korte ned "time -to - market"

En oversikt over tidligere utførte bacheloroppgaver fra studenter på HiST fins her: Bacheloroppgaven

20141013 150745